Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
9 Posiedzenie w dniu 9 listopada 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.9.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Muzeum Historii Katowic – bieżąca działalność, plany na przyszłość.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Wystąpienie przedstawicieli branży spotkań i czasu wolnego (MICE).
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.