Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
10 Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 – 2045.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok.
5.
Katowickie kluby koszykarskie.
Załączniki
pkt 5 materiały
6.
Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (Katowice na tle województwa śląskiego).
Załączniki
pkt 6 materiały
7.
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2021 rok.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
9.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek budżetowy Komisji Kultury, Promocji i Sportu.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenia posiedzenia.