Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
3 Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2020, godz. 13:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.3.3.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o wynikach kontroli dotyczących finansów i mienia miasta przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli oraz organy zewnętrzne w 2019r.
4.
Informacja dotycząca ocen ratingowych miasta.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-509/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Krzywoustego 9 na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej.
Załączniki
DS-509-20
2.
[ DS-528/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikusińskiego --/--.
Załączniki
DS-528-20
3.
[DS-533/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-533-20
4.
[DS-534/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-534-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.