Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.5.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja z wykonania budżetu Miasta Katowice za I kwartał 2020r.
4.
Raport o stanie Miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-566-20
1.
[DS-567/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
5.
Propozycje Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-595/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-595-20
2.
[DS-596/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-596-20
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.