Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
7 Posiedzenie w dniu 21 września 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.7.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
3.
Informacja dotycząca kształtowania się płac w jednostkach podległych miastu.
4.
Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 2019r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.