Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 Posiedzenie w dniu 2 kwietnia 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku.
Załączniki
DS-489-20
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Załączniki
DS-523-20
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku programu „Nas Troje i więcej”.
Załączniki
DS-520-20
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2019 rok.
Załączniki
DS-519-20
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Domu Dziecka "Stanica" w Katowicach - po konsultacjach ze związkami zawodowymi.
Załączniki
DS-521-20
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM 1 w Katowicach.
Załączniki
D 1
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach - po konsultacjach społecznych.
Załączniki
D 1 statut
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM 2 w Katowicach.
Załączniki
Dom 2
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach - po konsultacjach społecznych.
Załączniki
D 2 statut
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM 3 w Katowicach.
Załączniki
Dom 3
13.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach - po konsultacjach społecznych.
Załączniki
D 3 statut
14.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM 4 w Katowicach.
Załączniki
Dom 4
15.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach - po konsultacjach społecznych.
Załączniki
D 4 statut
16.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu - po konsultacjach społecznych.
Załączniki
centrum
17.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w dniach 31.03.20 r.- 14.04.20 r).
18.
Zakończenie posiedzenia.