Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
5 Posiedzenie w dniu 4 czerwca 2020, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
15 05 20 PROT RMO
3.
Raport o stanie Miasta Katowice.
Załączniki
DS-566-20
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji miejskiego programu "Katowicki Senior w Mieście na lata 2016 - 2021, za 2019 rok.
Załączniki
DS-563-20
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier".
Załączniki
DS-559-20
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 22.05.2020 r. do 05.06.2020 r.).
2.
Propozycje Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu.
Załączniki
DS-570-20
7.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na kwestie poruszone w trakcie dyskusji na posiedzeniu w dniu 14.05.2020r.
Załączniki
skanowanie0036
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.