Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
7 Posiedzenie w dniu 10 września 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżąca informacja o realizacji programu naprawczego w Szpitalu Miejskim Murcki.
4.
Katowicka Karta Mieszkańca (udogodnienia dla mieszkańców, koszty jej wprowadzenia).
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
6.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Kobiet Miasta Katowice, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców.
Załączniki
DS-638-20 RK
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 29.07.2020 r. do 12.08.2020 r.
8.
Korespondencja.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.