Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
7 Posiedzenie w dniu 10 września 2020, godz. 09:00, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Załączniki
skanowanie0186
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżąca informacja o realizacji programu naprawczego w Szpitalu Miejskim Murcki.
Załączniki
skanowanie0180
4.
Katowicka Karta Mieszkańca (udogodnienia dla mieszkańców, koszty jej wprowadzenia).
Załączniki
skanowanie0182
5.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Kobiet Miasta Katowice, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców. Skład Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców Miasta Katowice. Opinia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.08.2020 r. (PS-III.0005.1.2020.MG). Opinia Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 25.08.2020 r. (PS-III.0005.1.2020.MG).
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (po konsultacjach społecznych).
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 28.08 do 11.09.2020 r.
Załączniki
DS-642-20
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach
Załączniki
DS-640-20
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5 w Katowicach.
Załączniki
DS-650-20
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 5 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 w Katowicach.
Załączniki
DS-651-20
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 6 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
13.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 w Katowicach.
Załączniki
DS-652-20
14.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 7 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
15.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8 w Katowicach.
Załączniki
DS-653-20
16.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 8 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
17.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach
Załączniki
DS-641-20
18.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-654-20
19.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 9 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
20.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10 w Katowicach.
Załączniki
DS-655-20
21.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 10 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
22.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11 w Katowicach.
Załączniki
DS-656-20
23.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 11 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
24.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 w Katowicach.
Załączniki
DS-657-20
25.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 12 w Katowicach, przekazany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.09 do 15.09.2020 r.
26.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu.
Załączniki
DS-669-20
27.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-668-20
28.
Korespondencja.
29.
Wolne wnioski.
30.
Zakończenie posiedzenia.