Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
8 Posiedzenie w dniu 8 października 2020, godz. 09:00, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku”.
1.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2020 r.
Załączniki
DS-686-20
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 23.09. do 07.10.2020 r.
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 02.10. do 16.10.20 r.).
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D i F w 2020 roku
Załączniki
DS-683-20
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załączniki
DS-688-20
1.
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki z o.o. ASTRELLA w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Katowicach przy al. Korfantego 9 (Hotel Katowice).
Załączniki
skanowanie0016
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach
Załączniki
DS-689-20
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 02.10. do 16.10.20 r.).
10.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Opinia prawna w sprawie prawa radnego do zmiany głosu po zamknięciu głosowania (PR.ZD.1151/20 z dnia 01.10.2020 r.).
Załączniki
skanowanie0013
11.
Korespondencja.
12.
Wolne wnioski.
13.
Zakończenie posiedzenia.