Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
1 Posiedzenie w dniu 5 lutego 2020, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżąca informacja Straży Miejskiej dot. podejmowanych działań kontrolnych zw. ze spalaniem odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz paliw zakazanych tzw. uchwałą "antysmogową".
4.
Zapoznanie się z opracowaniem pt. "Ocena stanu środowiska w Województwie Śląskim w 2018 roku". Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie miasta Katowice w 2019 roku.
5.
Korespondencja i sprawy bieżące: Sprawozdanie z pracy komisji w 2019 r.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus w Katowicach" (skierowany na PKS w terminie od 21.01.2020 r. do 04.02.2020 r.).
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.