Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
3 Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania - skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w dniach od 10.03.20 do 24.03.20 r.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 01.04.2020 r. do 15.04.2020 r.
5.
Korespondencja i sprawy bieżące:
Załączniki
skanowanie0008
6.
Zakończenie posiedzenia.