Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
6 Posiedzenie w dniu 22 lipca 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Ocena poziomu bezpieczeństwa energetycznego miasta Katowice.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie remontów mieszkań komunalnych realizowanych przez KZGM.
5.
Opiniowanie wew. projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
1.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 03.07.20 r. do 17.07.20 r.
6.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Mariusza Skiby (RM-II.0643.1.2020.TB) na zapytania Radnego P. Dawida Durała zgłoszone do "Raportu o stanie miasta Katowice za 2019 rok" w dniu 17.06.2020 r.
Załączniki
DD
2.
Pismo KSK Obsługa Nieruchomości z dnia 17.07.2020 r. (KSK/01/07/2020) do Komisji Infrastruktury i Środowiska.
Załączniki
skanowanie0105
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.