Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
8 Posiedzenie w dniu 14 października 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku”.
1.
Sprawozdanie z wykonania Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2020 r.
Załączniki
DS-686-20
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji projektu „Budowa Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”.
Załączniki
skanowanie0021
5.
Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście (odpady wielkogabarytowe i zmieszane).
Załączniki
skanowanie0022
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park&Ride - Brynów oraz na Parkingu Park&Ride - Zawodzie w Katowicach, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 06.10.20 r. do 20.10.20 r.).
7.
Korespondencja:
1.
Korespondencja w sprawie informacji dotyczącej budowy nowej hali hermetyzacji w MPGK Sp. z o.o.- dw. komisji.
Załączniki
BRM 0004 88 2020
2.
Pismo w sprawie budowy pawilonu dla kotów.
Załączniki
skanowanie0025
3.
Odpowiedź Kierownika Nadzoru Wodnego w Katowicach na zapytanie zgłoszone podczas Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 16.09.2020 r.
Załączniki
CCF_000104
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.