Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
2 Posiedzenie w dniu 12 marca 2020, godz. 13:00, w sali 4,5 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 Katowice
BRM.0012.10.2.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Polityka parkingowa w mieście - strefa płatnego parkowania, inwestycje w parkingi wielopoziomowe.
Załączniki
Materiały WBiD
4.
Walka z nielegalnym parkowaniem.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice
6.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja na temat planowanej budowy zajezdni autobusów PKM Katowice w rejonie ul. Obroki w Katowicach.
Załączniki
CCF12032020_0001
2.
Odpowiedź na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 06.02.2020 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.