Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
3 Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2020, godz. 13:00, w POSIEDZENIE ODWOŁANE
BRM.0012.10.3.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Transport kolejowy w Katowicach. Rozwój i utrzymanie infrastruktury. Współpraca z PKP, Kolejami Śląskimi, Metropolią GZM.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek komisji z dnia 12.03.2020 r.
2.
Odpowiedź na zapytania Panów radnych K. Krausa oraz A. Lejmana-Gąski z posiedzenia komisjiw dniu 12.03.2020 r.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.