Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
5 Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.5.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Raport o stanie Miasta za 2019 rok.
Załączniki
DS-566-20
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
4.
Funkcjonowanie komunikacji publicznej realizowanej przez ZTM.
5.
Komunikacja autobusowa w Katowicach.
6.
Propozycje Komisji Transportu do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach.
8.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek dotyczący wysokosci opłat dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec".
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.