Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
6 Posiedzenie w dniu 23 lipca 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.6.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Ruch pieszych w mieście: bezpieczeństwo, komfort poruszania.
4.
Standardy ruchu pieszych.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytania z posiedzenia komisji w dniu 18.06.2020 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.