Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
7 Posiedzenie w dniu 17 września 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.7.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Infrastruktura i komunikacja tramwajowa w Katowicach.
4.
„Tramwaj na Południe” - stan realizacji inwestycji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach A, B i C w Strefie Kultury w Katowicach.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie z posiedzenia komisji w dniu 23.07.2020 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.