Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA, KOMISJA TRANSPORTU
9 Posiedzenie w dniu 10 listopada 2020, godz. 12:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.9.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Węzeł drogowy DK 86 Giszowiec – stan zaawansowania prac/funkcjonowanie.
Załączniki
IN3
4.
Informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych oraz remontowanych dróg.
Załączniki
IN4
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-714/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji Transportu z dnia 15.10.2020 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.