Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
10 Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.10.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok.
4.
Informacja o utrzymaniu dróg i ulic w okresie zimowym.
Załączniki
Materiały WBiD
5.
Elektromobilność - rozwój infrastruktury.
Załączniki
Materiały WT
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Transportu na 2021 rok.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów.
8.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego D. Durała z posiedzenia komisji w dniu 10.11.2020 r.
2.
Odpowiedź na wniosek dot. audytu procedur związanych z bezpieczeństwem pasażerów i szkolenia kierowców.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.