Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI, KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
2 Posiedzenie w dniu 4 marca 2020, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 Katowice / ok. godz. 12:15 Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, sala 15 (parter) -posiedzenie wyjazdowe
BRM.0012.4.2.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Pałac Młodzieży – rola edukacyjna, kulturalna i sportowa.
5.
MKS Pałac Młodzieży – klub sportowy, sekcje, osiągnięcia, plany, baza sportowa.
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji Programu Profilaktyki Miejskiej w latach szkolnych 2017/18; 2018/19; 2019/20.
7.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z placówkami oświatowymi.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020.
Załączniki
DS-459-20
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
DS-458-20
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach.
Załączniki
DS-471-20
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS-472-20
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach.
Załączniki
DS-473-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach.
Załączniki
DS-474-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach.
Załączniki
DS-475-20
9.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach.
Załączniki
DS-476-20
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach.
Załączniki
DS-477-20
11.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 w Katowicach.
Załączniki
DS-478-20
12.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-479-20
9.
Sprawy bieżące.
1.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice w 2019 roku.
Załączniki
pismo KN
10.
Wolne wnioski.
-
WYJAZD:
-
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26 Katowice.
11.
Zakończenia posiedzenia.