Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
3 Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2020, godz. 13:00, w POSIEDZENIE ODWOŁANE
BRM.0012.4.3.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2020.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania oddziałów sportowych i systemu międzyszkolnej rywalizacji sportowej.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Wniosek Miejskiego Przedszkola nr 64 w Katowicach z dnia 17 marca 2020 r. o nadanie tej jednostce imienia „Janusza Korczaka".
Załączniki
wniosek MP 64-3
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.