Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
5 Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.4.5.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Raport o stanie Miasta za 2019 rok.
Załączniki
DS-566-20
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście 2020”.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań mających na celu integrację młodzieży.
6.
Propozycje Komisji Edukacji do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-578/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach.
Załączniki
DS 578 20
2.
[DS-579/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS 579 20
3.
[DS-580/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach.
Załączniki
DS 580 20
4.
[DS-581/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach.
Załączniki
DS 581 20
5.
[DS-582/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach.
Załączniki
DS 582 20
6.
[DS-583/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach.
Załączniki
DS 583 20
7.
[DS-584/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach.
Załączniki
DS 584 20
8.
[DS-585/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach.
Załączniki
DS 585 20
9.
[DS-586/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach.
Załączniki
DS 586 20
8.
Sprawy bieżące.
9.
Wolne wnioski.
-
WYJAZD
10.
Zakończenia posiedzenia.