Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
6 Posiedzenie w dniu 15 lipca 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.6.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat remontów, napraw i nagłych interwencji przeprowadzonych w I półroczu 2020 r. w katowickich placówkach oświatowych.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
Załączniki
DS-605-20
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
Załączniki
DS-606-20
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach do Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
Załączniki
DS-607-20
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-608-20
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.
Załączniki
DS-609-20
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach.
Załączniki
DS-610-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
Załączniki
DS-611-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
Załączniki
DS-612-20
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.
Załączniki
DS-613-20
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
Załączniki
DS-614-20
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.