Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
7 Posiedzenie w dniu 9 września 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.7.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
Załączniki
Pkt 3
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji regionalnej w katowickich samorządowych jednostkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej za rok szkolny 2019/20 w odniesieniu do roku szkolnego 2018/19 (analiza porównawcza) oraz realizacji autorskiego programu „Serce Metropolii - Katowice moje miejsce na Ziemi”.
Załączniki
Pkt 4Sprostowanie
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Katowicach.
Załączniki
DS-666-20
6.
Sprawy bieżące.
1.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
Załączniki
CCF05082020_0002
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.