Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
8 Posiedzenie w dniu 7 października 2020, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.8.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
1.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-644-20
2.
Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-647-20
3.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-645-20
4.
Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-646-20
5.
Uchwala Nr 4200/IV/134/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 września 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Załączniki
Uchwały RIO
6.
Sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za i półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-686-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku".
Załączniki
DS-643-20
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy ośrodków kultury z placówkami oświatowymi w mieście Katowice.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań Miasta Katowice w zakresie obchodów rocznicy powstań śląskich w placówkach oświatowych.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Wydziału Audytu i Kontroli z dnia 24.09.2020 r.
8.
Wolne wnioski.
-
WYJAZD:
-
Świetlica Fundacji Index do Przyszłości „Bezpieczna twierdza” VII Liceum Ogólnokształcące ul. Panewnicka 13 Katowice.
-
Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego” ul. 3 Maja 36/2 Katowice.
9.
Zakończenia posiedzenia.