Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XVIII Sesja w dniu 8 kwietnia 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-525/20).
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (DS-526/20).
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (DS-527/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu (DS-529/20).
8.
Komunikaty i wolne wnioski.
9.
Zamknięcie sesji.