Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
6 Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2020, godz. 10:00, w posiedzenie dodatkowe- wideokonferencja
BRM.0012.11.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga Państwa K______ z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (II).
2.
Skarga J___ F_____ z dnia 24 kwietnia 2020 r. na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (II).
3.
Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej ochrony przed elektroskażeniem (I).
4.
Skarga M__ K__ z dnia 20 maja 2020 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (I).
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.