Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
6 Posiedzenie w dniu 16 lipca 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021, za 2019 rok”.
Załączniki
DS-600-20
4.
Sprawy bieżące i wniesione.
5.
Korespondencja.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.