Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
1 Posiedzenie w dniu 22 września 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.12.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020.
Załączniki
plan RMC 2020
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.