Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
7 Posiedzenie w dniu 8 września 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.2.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Jerzemu Forajterowi tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
1
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Teatrowi Korez tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
2
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
3
3.
Zamknięcie posiedzenia