Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXIII Sesja w dniu 7 września 2020, godz. 08:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn." Katowicka Karta Mieszkańca (DS-648/20).
Załączniki
DS-648-20
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-649/20).
7.
Komunikaty i wolne wnioski.
8.
Zamknięcie sesji.