Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
8 Posiedzenie w dniu 23 września 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja na temat szkód górniczych na obszarze miasta Katowice, ilość i wielkość szkód, metody likwidacji szkody, współpraca z Polską Grupą Górniczą S.A.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o zmianach w Prawie geologicznym i górniczym.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.