Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXVII Sesja w dniu 4 listopada 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
Załączniki
Informacja PMK
6.
Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie solidarności z kobietami (DS-710/20).
7.
Komunikaty i wolne wnioski.
8.
Zamknięcie sesji.