Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
3 Posiedzenie w dniu 9 listopada 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.12.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Raport z aplikacji - Katowice Zielona Stolica Europy.
Załączniki
ks_11175
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-708/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice.
2.
[DS-709/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Odpowiedź na wniosek Pana Radnego P. Białasa dotyczący wydatków na termomodernizację w pierwszym półroczu 2020 -dw.komisji.
Załączniki
termomodernizacja
6.
Zakończenie posiedzenia.