Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
1 Posiedzenie w dniu 19 stycznia 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.1.1.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie polityki wymiany źródeł ciepła oraz funkcjonowania projektu Smogobus.
5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.