Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1 Posiedzenie w dniu 19 stycznia 2021, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0021.11.1.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r.
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga K__E__ K__ z dnia 1 grudnia 2020 r. na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (II).
2.
Skarga W_M_ W__K__ z dnia 30 listopada 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (II).
3.
Skarga Z__J___ z dnia 7 grudnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice (I).
4.
Skarga T___W___ z dnia 8 grudnia 2020 r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (I).
5.
Skarga Dawida Durała z dnia 4 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Katowice (I).
6.
Petycja S___ C___ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały dot. kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV 2. (I).
7.
Petycja Waldemara Polańskiego Prezesa Zarządu Fundacji POLANSKI-Foundation z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej położonej na terenie Katowic imienia Dawida Altera Kurzmanna (I).
8.
Petycja M_ O__ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
9.
Petycja P__ S___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
10.
Petycja J___ S___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
11.
Petycja T___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
12.
Petycja M___Z___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
13.
Petycja M__B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
14.
Petycja K___K___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
15.
Petycja K___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
16.
Petycja G___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (I).
17.
Pisma - do wiadomości.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.