Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 26 stycznia 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0021.8.1.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2020 r.
4.
Coroczna informacja przedstawiająca pokrycie mpzp obszaru Miasta, w tym: omówienie planów opracowywanych (przystąpienie i uchwalenie), uchwalone mpzp.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-769/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.
Załączniki
DS-769-21
2.
[DS-768/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Kolońskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-768-21
3.
[DS-773/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach.
Załączniki
DS-773-21
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Odpowiedzi Prezydenta Miasta Katowice na pytania sformułowane na posiedzeniu w dniu 8.12.2020 r. - dw. komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.