Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
1 Posiedzenie w dniu 29 stycznia 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0021.12.1.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Klimatu za 2020 r.
4.
Współpraca Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą problematyką związaną z klimatem.
Załączniki
RMC 29 1 2021
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-761/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. (K)
2.
[DS-762/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (K)
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.