Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
2 Posiedzenie w dniu 16 lutego 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.1.2.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie rozbudowy infrastruktury rowerowej w Mieście Katowice.
4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.