Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
2 Posiedzenie w dniu 16 lutego 2021, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0021.11.2.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
19 1 21
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2020 r.
Załączniki
Informacja PMK_
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga Z__J___ z dnia 7 grudnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice (II).
2.
Petycja Waldemara Polańskiego Prezesa Zarządu Fundacji POLANSKI-Foundation z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej położonej na terenie Katowic imienia Dawida Altera Kurzmanna (II).
3.
Petycja M__B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
4.
Petycja K___K___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
5.
Petycja K___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
6.
Petycja G___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
7.
Petycja M___Z___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
8.
Petycja M_ O__ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
9.
Petycja P__ S___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
10.
Petycja T___B___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
11.
Petycja J___ S___ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (II).
12.
Petycja S___ C___ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały dot. kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV 2. (II).
13.
Skarga T___W___ z dnia 8 grudnia 2020 r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (II).
14.
Skarga Dawida Durała z dnia 4 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Katowice (II).
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.