Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 3 lutego 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja (posiedzenie dodatkowe)
BRM.0021.8.2.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach.
2.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach.
Załączniki
DS-778-21
3.
Zakończenie posiedzenia.