Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
2 Posiedzenie w dniu 26 lutego 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0021.12.2.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
29 1 21
3.
Audyt miejskich wysp ciepła; jak zamienić je na wyspy zieleni w Mieście Katowice.
4.
Wycinka drzew w Lasach Murckowskich.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-806/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok"
Załączniki
DS-806-21
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.02.2021 r. na wniosek w sprawie analizy możliwości zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Śródmieścia Miasta Katowice. - dw. komisji.
Załączniki
pismo PMK
7.
Zakończenie posiedzenia.