Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
3 Posiedzenie w dniu 9 marca 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.1.3.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
16 2 21
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice dotycząca nasadzeń drzew w Mieście Katowice.
4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.