Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
3 Posiedzenie w dniu 9 marca 2021, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0021.11.3.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
16 2 21
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga Z__J___ z dnia 4 marca 2021 r. na Prezydenta Miasta Katowice (I).
2.
Skargi M__J__ z dnia 26.02.2021 r. i 08.03.2021 r, na Prezydenta Miasta Katowice (I).
3.
Korespondencja Z__J__ dotycząca złożonej skargi, udziału w posiedzeniu komisji i prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych- dw. komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.