Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
3 Posiedzenie w dniu 23 lutego 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.8.3.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach: 26.1.2021 r i 3.2.2021 r.
Załączniki
26 1 213 2 21
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wykorzystywania środków unijnych. Projekty „twarde” i „miękkie” zrealizowane w ostatnim okresie oraz aplikowanie o kolejne.
Załączniki
FE
4.
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (2020).
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działaniach planistycznych dotyczących rejonu ul. Szopienickiej -dw. komisji.
Załączniki
mpzp Szopienicka
7.
Zakończenie posiedzenia.