Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
3 Posiedzenie w dniu 19 marca 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0021.12.3.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
26 2 21
3.
Działania Miasta Katowice związane z ograniczaniem niskiej emisji, ocena projektów, plany termomodernizacyjne w budynkach komunalnych i zasobach miejskich.
Załączniki
BZE
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-831/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok"
Załączniki
DS-831-21
5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.