Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
4 Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.1.4.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
9 3 21
3.
Analiza wykonania zadań społeczno - gospodarczych i budżetu miasta Katowice w 2020 r.
1.
[DS-835/21] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2020.
Załączniki
DS-835-21
2.
[DS-837/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-837-21
3.
[DS-838/21] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-838-21
4.
[DS-839/21] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2020 rok.
Załączniki
DS-839-21
5.
[DS-840/21] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-840-21
6.
[DS-841/21] Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za 2020 rok.
Załączniki
DS-841-21
7.
[DS-843/21] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-843-21
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Katowicach.
5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Pismo z dnia 02.04.2021 r. w sprawie działań Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 -dw. komisji.
6.
Zakończenie posiedzenia.