Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
4 Posiedzenie w dniu 16 marca 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0021.8.4.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
23 2 21
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnej sytuacji panującej na katowickim rynku pracy.
Załączniki
PS
4.
COVID 19 - skutki ostatniego roku pandemicznego ze szczególnym uwzględnieniem branż wystawienniczej, hotelarskiej, gastronomicznej, edukacyjnej i rekreacyjno-sportowej.
Załączniki
OI
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11.03. 2021 r. w sprawie dalszych działań planistycznych dotyczących obszaru szpitala w Murckach. -dw. komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.