Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
5 Posiedzenie w dniu 11 maja 2021, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0021.1.5.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
13 4 21
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice dotycząca budowy basenu miejskiego na Zadolu.
4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Korespondencja dotycząca zapisów § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice i § 3 uchwały Rady Miasta Katowice nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania — dw. komisji.
2.
Pismo z dnia 22.04.2021 r. w sprawie Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach -dw. komisji.
5.
Zakończenie posiedzenia.